Đặt lịch hẹn ngay

Trợ Lý
PHẠM THỊ PHƯƠNG


Giới thiệu

Trợ lý Bác Sĩ Phạm Thị Phương được khách hàng đánh giá cao về thái độ phục vụ tận tâm tận tụy, đặc biệt các bạn thiếu nhi rất yêu mến và nghe lời khi ngồi trên ghế nha và Bác sĩ yên tâm điều trị

Quá trình công tác

Năm 2019 đến nay: Trợ lý Bác sĩ – Hệ Thống Nha Khoa Phúc Gia

Quá trình đào tạo

Năm 2018: Điều dưỡng nha khoa – Đại Học Kĩ Thuật Y Dược Đà Nẵng
Năm 2018: Chứng chỉ Phục Hình Thẩm Mỹ – Trung tâm Đào Tạo Kĩ Năng Nha Khoa Pitadent
Năm 2021: Chứng chỉ PTXO và Nha Chu – Trung tâm Đào Tạo Kĩ Năng Nha Khoa Pitadent

CHỨNG NHẬN - BẰNG CẤP

Trợ thủ
PHẠM THỊ PHƯƠNG

 

Giới thiệu

Trợ lý Bác Sĩ Phạm Thị Phương được khách hàng đánh giá cao về thái độ phục vụ tận tâm tận tụy, đặc biệt các bạn thiếu nhi rất yêu mến và nghe lời khi ngồi trên ghế nha và Bác sĩ yên tâm điều trị

Quá trình công tác

Năm 2019 đến nay: Trợ lý Bác sĩ – Hệ Thống Nha Khoa Phúc Gia

Quá trình đào tạo

Năm 2018: Điều dưỡng nha khoa – Đại Học Kĩ Thuật Y Dược Đà Nẵng
Năm 2018: Chứng chỉ Phục Hình Thẩm Mỹ – Trung tâm Đào Tạo Kĩ Năng Nha Khoa Pitadent
Năm 2021: Chứng chỉ PTXO và Nha Chu – Trung tâm Đào Tạo Kĩ Năng Nha Khoa Pitadent

 

CHỨNG NHẬN - BẰNG CẤP

Đặt lịch hẹn ngay