Đặt lịch hẹn với Bác sĩ
PHẠM VĂN TÀI

Bác sĩ
PHẠM VĂN TÀI


Giới thiệu

Dr Phạm Văn Tài là chuyên gia cấy ghép Implant, đã cấy ghép thành công trên 2000 ca và phục hình trên 1000 ca Răng Sứ Thẩm Mỹ với hơn 5000 đơn vị cùi chụp và veneer

Quá trình công tác

Năm 2014 – 2017: Bác sĩ – Nha Khoa Á Châu Hà Nội
Năm 2017 – 2020: Bác sĩ – Nha Khoa Pháp Việt
Năm 2021 đến nay: Trưởng Khoa Implant – Hệ Thống Nha Khoa Phúc Gia

Quá trình đào tạo

Năm 2014: Bác sĩ Răng Hàm Mặt – Đại Học Y Hà Nội
Năm 2015: Chứng chỉ Implant và giải phẫu đầu mặt – Đại Học Marseille Pháp
Năm 2016: Chứng chỉ ghép xương nâng cao – Đại Học Munter Đức

CHỨNG NHẬN - BẰNG CẤP

Bác sĩ
PHẠM VĂN TÀI

 

Giới thiệu

Dr Phạm Văn Tài là chuyên gia cấy ghép Implant, đã cấy ghép thành công trên 2000 ca và phục hình trên 1000 ca Răng Sứ Thẩm Mỹ với hơn 5000 đơn vị cùi chụp và veneer

Quá trình công tác

Năm 2014 – 2017: Bác sĩ – Nha Khoa Á Châu Hà Nội
Năm 2017 – 2020: Bác sĩ – Nha Khoa Pháp Việt
Năm 2021 đến nay: Trưởng Khoa Implant – Hệ Thống Nha Khoa Phúc Gia

Quá trình đào tạo

Năm 2014: Bác sĩ Răng Hàm Mặt – Đại Học Y Hà Nội
Năm 2015: Chứng chỉ Implant và giải phẫu đầu mặt – Đại Học Marseille Pháp
Năm 2016: Chứng chỉ ghép xương nâng cao – Đại Học Munter Đức

 

CHỨNG NHẬN - BẰNG CẤP

Đặt lịch hẹn với Bác sĩNGUYỄN VĂN DŨNG